Zespoły Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie

(ułożone według sygnatur, stan z 1 I 2012 roku)

 1. Akta bp. Miłosława Kołodziejczyka (sygn. AK) zawierające 80 opracowań, obejmujących różnoraką tematykę źródeł z zakresu teologii dogmatycznej oraz innych materiałów zgromadzonych przez tego wybitnego kapłana;
 2. Akta personalne (sygn. AP) zawierają 335 jednostek archiwalnych, które dotyczą kapłanów oraz innych osób związanych z diecezją częstochowska zmarłych do 1945 roku. Wyrazem tego było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza akt personalnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w„Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2 (2011), s. 11-42;
 3. Księgi albumowe (sygn. KA) zawierają 151 albumy i pudła wypełnionych zdjęciami, które głównie pochodzą ze zbiorów bp. Stefana Bareły oraz innych kapłanów diecezji częstochowskiej. Dotyczą uroczystości milenijnych w Polsce, wizytacji kanonicznych, konsekracji kościołów i innych uroczystości kościelnych;
 4. Księgi biskupie i kurialne (sygn. KB) zawierają 306 woluminów, które dotyczą diecezji częstochowskiej z lat 1925-1983. Obejmują wykazy stowarzyszeń katolickich w okresie międzywojennym, sprawozdania ze stanu parafii i dekanatów oraz wskazania i pomoce duszpasterskie. Wyrazem tego było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza ksiąg biskupich i kurialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w„Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2 (2011), s. 43-70;
 5. Księgi dziekańskie (sygn. KD) zawierają 415 woluminów, które dotyczą dekanatu będzińskiego, brzeźnickiego, częstochowskiego, krzepickiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, siewierskiego, tuszyńskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Akta te pochodzą głównie z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej, czyli z lat 1819-1925. Obejmują one także akta z przełomu XVIII/XIX wieku, które dotyczą (archi)diecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej i wrocławskiej. Wyrazem tego było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza ksiąg dziekańskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2 (2011), s. 71-110;
 6. Księgi konsystorskie (sygn. KK) zawierają 261 woluminów, które obejmują akta Konsystorza Foralnego Radomszczańskiego z lat 1712-1787, akta Konsystorza Generalnego Krakowskiego z lat 1811-1819, akta Konsystorza Generalnego Łowickiego z lat 1811-1819, akta Konsystorza Generalnego Kaliskiego z lat 1819-1884, akta Konsystorza Generalnego Włocławskiego z lat 1819-1918, Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego z lat 1819-1884, akta Konsystorza Generalnego Kieleckiego z lat 1819-1925, a także szczątkowe akta Konsystorza Foralnego Wieluńskiego, Konsystorza Foralnego Pilickiego, Wikariatu Generalnego Wrocławskiego i Komisariatu Siewierskiego. Wyrazem tego było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza ksiąg konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2 (2011), s. 111-138;
 7. Akta Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (sygn. KL) zawierają 70 woluminów z działalności tejże organizacji od 1990 roku;
 8. Księgi metrykalne (sygn. KM) zawierają 5016 woluminów, które pochodzą ze 126 parafii terytorialnie należących po 1925 roku do diecezji częstochowskiej oraz 3 parafii z archidiecezji łódzkiej i 2 parafii diecezji włocławskiej. Zespół ksiąg metrykalnych obejmuje okres od końca XVI wieku, aż do drugiej wojny światowej. Spory zasób ksiąg metrykalnych został zmikrofilmowany i zaprezentowany w publikacji W. P. Wlaźlaka Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej, Kraków 2011. Niestety proces dalszego gromadzenia ksiąg metrykalnych był kontynuowany, czego efektem było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza ksiąg metrykalnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 1 (2011), s. 11-581;
 9. Księgi parafialne (sygn. KP) zawierają 410 woluminów, które dotyczą parafii z obszaru byłej diecezji częstochowskiej należących wcześniej do (archi)diecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej i kujawsko-kaliskiej. Akta parafialne, czyli księgi brackie, kopiarze, oblaty i regesty, obejmują okres od XV do XIX stulecia. Większość z nich to odpisy z ksiąg grodzkich, wśród których można odnaleźć starsze dokumenty. Wyrazem tego było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza ksiąg parafialnych Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w„Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2 (2011), s. 139-176;
 10. Księgi wójtowskie i miejskie (sygn. KW) zawierają 90 woluminów, które dotyczą kilku ośrodków miejskich Częstochowy, Koniecpola i Radomska oraz nieliczne akta personalne i inne spoza diecezji częstochowskiej. Wyrazem tego było sporządzenie przez ks. W.P. Wlaźlaka Inwentarza ksiąg wójtowskich i miejskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, opublikowanego w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” 2 (2011), s. 177-186;
 11. Akta pozostałe po ks. Walentym Patykiewiczu (sygn. TP) obejmujące 120 opracowań w formie rękopiśmiennej i w maszynopisie, często przygotowane już do druku, jednak dotychczas nieopublikowane.

© 2012-2018 - Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewiczaa w Częstochowie