Inwentarz Tek Patykiewicza

 

A. Prace historyczne twórcy zespołu

1. Dzieje diecezji częstochowskiej (D)

I. Ogólny stan diecezji

Chronologia parafii w diecezji. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 264; Język polski; Sygn. TP/AD I-1.

Kwestionariusze dotyczące zabytków sztuki sakralnej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 58; Język polski; Sygn. TP/AD I-2.

Materiały do dziejów diecezji w okresie okupacji hitlerowskiej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22, 5 cm; Kart 69; Język polski; Sygn. TP/AD I-3.

Materiały do dziejów diecezji w okresie okupacji hitlerowskiej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22, 5 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD I-4.

Materiały do dziejów diecezji w okresie okupacji hitlerowskiej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22, 5 cm; Kart 26; Język polski; Sygn. TP/AD I-5.

Materiały do dziejów diecezji. Maszynopis + mapy; 32 cm x 22,5 cm; Kart 106; Język polski; Sygn. TP/AD I-6.

Materiały do dziejów diecezji. Rękopis + maszynopis + druk; 32 cm x 22 cm; Kart 103; Język polski; Sygn. TP/AD I-7.

Materiały do dziejów diecezji. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 114; Język polski; Sygn. TP/AD I-8.

Opisy parafii z 1976 r. Wykaz miejscowości w diecezji. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 36; Język polski; Sygn. TP/AD I-9.

Sfragistyka parafialna. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 168; Język polski; Sygn. TP/AD I-10.

Szkic dziejów diecezji częstochowskiej w latach  okupacji 1939 - 1945. Maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 12; Język polski; Sygn. TP/AD I-11.

Tytuły kościołów w diecezji. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 256; Język polski; Sygn. TP/AD I-12.

Wykaz kościołów w diecezji. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23,5 cm; Kart 32; Język polski; Sygn. TP/AD I-13.

Wykaz miejscowości w diecezji. Maszynopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Kart 29; Język polski; Sygn. TP/AD I-14.

Wykaz parafii w diecezji. Rękopis; 32 cm x 24 cm; Kart 32; Język polski; Sygn. TP/AD I-15.

Wykaz parafii w diecezji. Rękopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 118; Język polski; Sygn. TP/AD I-16.

 

II. Dekanaty i instytucje

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 6; Język polski; Sygn. TP/AD II- 1.

Dekanat wieluński. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 21,5 cm; Kart 129; Język polski; Sygn. TP/AD II-2.

Dekanat wieluński. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 98; Język polski; Sygn. TP/AD II-3.

Dekanat wieruszowski. Rękopis + maszynopis; 30,5 cm x 22 cm; Kart 141; Język polski; Sygn. TP/AD II-4.

Dekanaty bolesławiecki i praszkowski. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23,5 cm; Kart 244; Język polski; Sygn. TP/AD II-5.

Dekanaty w czasie okupacji hitlerowskiej. Maszynopis; 33,5 cm x 24 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD II-6.

Kapituła katedralna w Częstochowie. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 22,5 cm; Kart 17; Język polski; Sygn. TP/AD II-7.

Kapituła kolegiacka w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 31 cm x 23 cm; Kart 52; Język polski; Sygn. TP/AD II-8.

Kapituła kolegiacka w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 46 + zdjęcia; Język polski; Sygn. TP/AD II-9.

Kapituła kolegiacka w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 166; Język polski; Sygn. TP/AD II-10.

Kapituła kolegiacka w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 22 cm; Kart 51; Język polski; Sygn. TP/AD II-11.

Kapituła kolegiacka w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 23 cm; Kart 98; Język polski; Sygn. TP/AD II-12.

 

III. Parafie i miejscowości

1. Prace oprawione

Cech prasalski oraz inne bractwa w Bolesławcu, Częstochowa 1956. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 57; Język polski; Sygn. TP/AD III-1.

Kościół parafialny w Przyrowie – na 600-lecie parafii w dniu 15 III 1969, Częstochowa 1969. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 18; Język polski; Sygn. TP/AD III-2.

Kronika parafii rzymsko-katolickiej w Soborzycach, Częstochowa 1957. Maszynopis; 31 cm x 21,5 cm; Stron 49; Język polski; Sygn. TP/AD III-3.

Materiały do dziejów parafii Rzejowice, 1943. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 18; Język polski; Sygn. TP/AD III-4.

Parafia Miedźno koło Kłobucka, Częstochowa 1979. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 49; Język polski; Sygn. TP/AD III-5.

Parzymiechy k. Krzepic – szkic historyczny parafii, Częstochowa 1957. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 6; Język polski; Sygn. TP/AD III-6.

Szkic dziejów wsi i parafii Strzelce Wielkie k. Brzeźnicy, Częstochowa 1961. Maszynopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Stron 5; Język polski; Sygn. TP/AD III-7.

Szkic historyczny parafii Borzykowa koło Radomska, Częstochowa 1967. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 19; Język polski; Sygn. TP/AD III-8.

Szkic historyczny parafii Kadłub koło Wielunia, Częstochowa 1965. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 18; Język polski; Sygn. TP/AD III-9.

Szkic historyczny parafii Lututów, Częstochowa 1966. Maszynopis; 30,5 cm x 21 cm; Stron 42; Język polski; Sygn. TP/AD III-10.

Szkic historyczny parafii Poczesna, Częstochowa 1969. Maszynopis; 30 cm x 21,5 cm; Stron 64; Język polski; Sygn. TP/AD III-11.

Szkic historyczny parafii Praszka, Częstochowa 1957. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 5; Język polski; Sygn. TP/AD III-12.

Szkic historyczny parafii Przystajń koło Krzepic, Częstochowa 1972. Maszynopis; 31 cm x 24,5 cm; Stron 29; Język polski; Sygn. TP/AD III-13.

Szkic monograficzny parafii Krępa koło Radomska, 1943. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 31; Język polski; Sygn. TP/AD III-14.

Szkic monograficzny parafii Starcza, Częstochowa 1940. Maszynopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Stron 13; Język polski; Sygn. TP/AD III-15.

Szkic monograficzny parafii Wiewiec koło Pajęczna, Częstochowa 1961. Maszynopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Stron 16; Język polski; Sygn. TP/AD III-16.

Szkic monograficzny wsi i parafii Strzemieszyce Wielkie k. Będzina, Częstochowa 1960. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 6; Język polski; Sygn. TP/AD III-17.

Szkic monograficzny wsi i parafii Widzów k. Radomska, Częstochowa 1960. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 5; Język polski; Sygn. TP/AD III-18.

Walichnowy koło Wielunia – szkic historyczny parafii, Częstochowa 1958. Maszynopis; 36 cm x 23 cm; Stron 60; Język polski; Sygn. TP/AD III-19.

Wierzchlas k. Wielunia – szkic monograficzny parafii, Częstochowa 1961. Maszynopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Stron 11; Język polski; Sygn. TP/AD III-20.

Wójcin koło Wielunia – szkic monograficzny wsi i parafii, Częstochowa 1955. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. TP/AD III-21.

Z dziejów dwu parafii Dzietrzkowice i Łubnice koło Wielunia – na 700-lecie istnienia wsi Dzietrzkowice, Częstochowa 1953. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 30; Język polski; Sygn. TP/AD III-22.

Z dziejów parafii Komorniki koło Wielunia, Częstochowa 1955. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 27; Język polski; Sygn. TP/AD III-23.

Z przeszłości Działoszyna, Częstochowa 1954. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Stron 11; Język polski; Sygn. TP/AD III-24.

Zarys historyczny wsi i parafii Krzyworzeka koło Wielunia na 700-lecie parafii, Częstochowa 1965. Maszynopis; 29,5 cm x 21,5 cm; Stron 41; Język polski; Sygn. TP/AD III-25.

Zarys wiadomości o parafii Skomlin, Częstochowa 1952. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 15; Język polski; Sygn. TP/AD III-26.

Żdżary koło Bolesławca – szkic historyczny parafii, Częstochowa 1960. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 12; Język polski; Sygn. TP/AD III-27.

 

2. Materiały do dziejów parafii

Bąkowa Góra. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 26; Język polski; Sygn. TP/AD III-28.

Bęczkowice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 30; Język polski; Sygn. TP/AD III-29.

Będzin. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 30; Język polski; Sygn. TP/AD III-30.

Biała koło Częstochowy. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 24; Język polski; Sygn. TP/AD III-31.

Biała koło Wielunia. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 70; Język polski; Sygn. TP/AD III-32.

Bolesławiec. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 108; Język polski; Sygn. TP/AD III-33.

Bolesławiec. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 25 cm; Kart 543; Język polski; Sygn. TP/AD III-34.

Borowno. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 15; Język polski; Sygn. TP/AD III-35.

Borzykowa. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 182; Język polski; Sygn. TP/AD III-36.

Brzeźnica Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 6; Język polski; Sygn. TP/AD III-37.

Chełmo. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 153; Język polski; Sygn. TP/AD III-38.

Choroń. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 74; Język polski; Sygn. TP/AD III-39.

Chotów. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 131; Język polski; Sygn. TP/AD III-40.

Chruszczobród. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 23 cm; Kart 13; Język polski; Sygn. TP/AD III-41.

Cielętniki. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 2; Język polski; Sygn. TP/AD III-42.

Cieszęcin. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 75; Język polski; Sygn. TP/AD III-43.

Częstochowa. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 23 cm; Kart 77; Język polski; Sygn. TP/AD III-44.

Częstochowa. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 23 cm; Kart 142; Język polski; Sygn. TP/AD III-45.

Danków. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 23 cm; Kart 130; Język polski; Sygn. TP/AD III-46.

Danków. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 43; Język polski; Sygn. TP/AD III-47.

Dworszowice Kościelne. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 8; Język polski; Sygn. TP/AD III-48.

Dzietrznikowice. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 65; Język polski; Sygn. TP/AD III-49.

Dzietrzniki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 21; Język polski; Sygn. TP/AD III-50.

Garnek. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 3; Język polski; Sygn. TP/AD III-51.

Gołonóg. Rękopis; 37 cm x 23 cm; Kart 22; Język polski; Sygn. TP/AD III-52.

Gorzkowice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 17; Język polski; Sygn. TP/AD III-53.

Gorzkowice. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 59; Język polski; Sygn. TP/AD III-54.

Grodziec. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 70; Język polski; Sygn. TP/AD III-55.

Janów. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 3; Język polski; Sygn. TP/AD III-56.

Jaworzno. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 6; Język polski; Sygn. TP/AD III-57.

Jedlno. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 23 cm; Kart 23; Język polski; Sygn. TP/AD III-58.

Kadłub. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 56; Język polski; Sygn. TP/AD III-59.

Kamienica Polska. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 114; Język polski; Sygn. TP/AD III-60.

Kamieńsk. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 76; Język polski; Sygn. TP/AD III-61.

Kamieńsk. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 11; Język polski; Sygn. TP/AD III-62.

Kłobuck. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 10; Język polski; Sygn. TP/AD III-63.

Kłobuck. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 37; Język polski; Sygn. TP/AD III-64.

Kłobuck. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 32; Język polski; Sygn. TP/AD III-65.

Kłobuck. Rękopis + maszynopis + druk; 35 cm x 24 cm; Kart 162; Język polski; Sygn. TP/AD III-66.

Kłobuck. Maszynopis; 36 cm x 23 cm; Kart 48; Język polski; Sygn. TP/AD III-67.

Kłomnice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AD III-68.

Kodrąb. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 5; Język polski; Sygn. TP/AD III-69.

Komorniki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 82; Język polski; Sygn. TP/AD III-70.

Koziegłowy. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 23 cm; Kart 327; Język polski; Sygn. TP/AD III-71.

Krępa. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 72; Język polski; Sygn. TP/AD III-72.

Kromołów. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 5; Język polski; Sygn. TP/AD III-73.

Kruszyna. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 26; Język polski; Sygn. TP/AD III-74.

Krzepice. Rękopis + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 30; Język polski; Sygn. TP/AD III-75.

Krzyworzeka. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 91; Język polski; Sygn. TP/AD III-76.

Lgota Wielka. Rękopis; 35,5 cm x 24 cm; Kart 121; Język polski; Sygn. TP/AD III-77.

Lubojna. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 50; Język polski; Sygn. TP/AD III-78.

Lututów. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 113; Język polski; Sygn. TP/AD III-79.

Łazy. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD III-80.

Łękińsko. Rękopis; 36,5 cm x 22 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD III-81.

Łojki. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 18; Język polski; Sygn. TP/AD III-82.

Łubnice. Rękopis; 34,5 cm x 23 cm; Kart 5; Język polski; Sygn. TP/AD III-83.

Łyskornia. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 160; Język polski; Sygn. TP/AD III-84.

Makowiska. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 12; Język polski; Sygn. TP/AD III-85.

Maluszyn. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 61; Język polski; Sygn. TP/AD III-86.

Miedźno. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 15; Język polski; Sygn. TP/AD III-87.

Mieleszyn. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 2; Język polski; Sygn. TP/AD III-88.

Mierzyce. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 47; Język polski; Sygn. TP/AD III-89.

Mierzyn. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 40; Język polski; Sygn. TP/AD III-90.

Mrzygłód. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 114; Język polski; Sygn. TP/AD III-91.

Mstów. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 46; Język polski; Sygn. TP/AD III-92.

Mstów. Rękopis + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 23; Język polski; Sygn. TP/AD III-93.

Mykanów. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 10; Język polski; Sygn. TP/AD III-94.

Niegowa. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD III-96.

Osjaków. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 331; Język polski; Sygn. TP/AD III-97.

Ostrowy nad Okszą. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD III-98.

Parzymiechy. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 15; Język polski; Sygn. TP/AD III-99.

Poczesna. Rękopis + maszynopis; 37 cm x 24,5 cm; Kart 333; Język polski; Sygn. TP/AD III-100.

Poczesna. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. TP/AD III-101.

Potok Złoty. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 23,5 cm; Kart 76; Język polski; Sygn. TP/AD III-102.

Praszka. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 141; Język polski; Sygn. TP/AD III-103.

Praszka. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 3107; Język polski; Sygn. TP/AD III-104.

Praszka. Rękopis + maszynopis + druk; 37 cm x 26 cm; Kart 61; Język polski; Sygn. TP/AD III-105.

Praszka. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 25 cm; Kart 75; Język polski; Sygn. TP/AD III-106.

Prusicko. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 24; Język polski; Sygn. TP/AD III-107.

Przerąb. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 4; Język polski; Sygn. TP/AD III-108.

Przybynów. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD III-109.

Przyrów. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 24,5 cm; Kart 167; Język polski; Sygn. TP/AD III-110.

Przyrów. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23,5 cm; Kart 227; Język polski; Sygn. TP/AD III-111.

Przyrów. Rękopis + zdjęcia; 32 cm x 25,5 cm; Kart 36; Język polski; Sygn. TP/AD III-112.

Przyrów. Rękopis + maszynopis + mapy; 33 cm x 24,5 cm; Kart 133; Język polski; Sygn. TP/AD III-113.

Raczyn. Maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD III-114.

Radomsko. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 26; Język polski; Sygn. TP/AD III-115.

Rębielice. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 35; Język polski; Sygn. TP/AD III-116.

Ręczno. Rękopis + maszynopis; 33,5 cm x 23 cm; Kart 77; Język polski; Sygn. TP/AD III-117.

Ręczno. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 77; Język polski; Sygn. TP/AD III-117.

Ręczno. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 41; Język polski; Sygn. TP/AD III-118.

Ręczno. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 41; Język polski; Sygn. TP/AD III-119.

Rędziny. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 120; Język polski; Sygn. TP/AD III-120.

Rozprza. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 25 cm; Kart 730; Język polski; Sygn. TP/AD III-121.

Rozprza. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 35; Język polski; Sygn. TP/AD III-122.

Rudlice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 8; Język polski; Sygn. TP/AD III-123.

Rudniki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 21; Język polski; Sygn. TP/AD III-124.

Rząśnia. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 23; Język polski; Sygn. TP/AD III-125.

Rzejowice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 45; Język polski; Sygn. TP/AD III-126.

Siemkowice. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 42; Język polski; Sygn. TP/AD III-127.

Siemonia. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 14; Język polski; Sygn. TP/AD III-128.

Siewierz. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 78; Język polski; Sygn. TP/AD III-129.

Skarżyce. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 10; Język polski; Sygn. TP/AD III-130.

Skomlin. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD III-131.

Skomlin. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 19; Język polski; Sygn. TP/AD III-132.

Sokolniki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 31; Język polski; Sygn. TP/AD III-133.

Sokolniki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 46; Język polski; Sygn. TP/AD III-134.

Starcza. Rękopis + maszynopis + druk; 32 cm x 23 cm; Kart 107; Język polski; Sygn. TP/AD III-135.

Starokrzepice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 34; Język polski; Sygn. TP/AD III-136.

Strzałków. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 35; Język polski; Sygn. TP/AD III-137.

Strzemieszyce Wielkie. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 21; Język polski; Sygn. TP/AD III-138.

Targoszyce. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 16; Język polski; Sygn. TP/AD III-139.

Walichnowy. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 7; Język polski; Sygn. TP/AD III-140.

Wąsosz. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 22; Język polski; Sygn. TP/AD III-141.

Widzów. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD III-142.

Wielgomłyny. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23,5 cm; Kart 258; Język polski; Sygn. TP/AD III-143.

Wielgomłyny. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 24 cm; Kart 290; Język polski; Sygn. TP/AD III-144.

Wieruszów. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 23,5 cm; Kart 248; Język polski; Sygn. TP/AD III-145.

Wierzchlas. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 12; Język polski; Sygn. TP/AD III-146.

Wierzchlas. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 126; Język polski; Sygn. TP/AD III-147.

Wiewiec. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 162; Język polski; Sygn. TP/AD III-148.

Wilkowiecko. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 77; Język polski; Sygn. TP/AD III-149.

Włodowice. Rękopis + maszynopis + druk + zdjęcia; 34 cm x 23,5 cm; Kart 375 ; Język polski; Sygn. TP/AD III-150.

Wojkowice Kościelne. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD III-151.

Zajączki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 85; Język polski; Sygn. TP/AD III-152.

Ząbkowice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD III-153.

Złochowice. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 12; Język polski; Sygn. TP/AD III-154.

Zrębice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 13; Język polski; Sygn. TP/AD III-155.

Żarki. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 16; Język polski; Sygn. TP/AD III-156.

Żdżary. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 12; Język polski; Sygn. TP/AD III-157.

Żuraw. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 37; Język polski; Sygn. TP/AD III-158.

Żychcice. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 11; Język polski; Sygn. TP/AD III-159.

Żytno. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 78; Język polski; Sygn. TP/AD III-160.

 

3. Materiały do dziejów miejscowości

Częstochowa. Druk + mapy + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 23; Język polski; Sygn. TP/AD III-161.

Częstochowa. Druk + mapy + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 49; Język polski; Sygn. TP/AD III-162.

Częstochowa. Druk; 34 cm x 24,5 cm; Kart 103; Język polski; Sygn. TP/AD III-163.

Częstochowa. Maszynopis + zdjęcia; 32 cm x 23 cm; Kart 148; Język polski; Sygn. TP/AD III-164.

Częstochowa. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 40; Język polski; Sygn. TP/AD III-165.

Częstochowa. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 130; Język polski; Sygn. TP/AD III-166.

Krzepice. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 37,5 cm x 26 cm; Kart 105; Język polski; Sygn. TP/AD III-167.

Mstów. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 187; Język polski; Sygn. TP/AD III-168.

Mstów. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 23 cm; Kart 179; Język polski; Sygn. TP/AD III-169.

Opatów. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 24; Język polski; Sygn. TP/AD III-170.

Praszka. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 64; Język polski; Sygn. TP/AD III-171.

Radomsko. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 75; Język polski; Sygn. TP/AD III-172.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 17; Język polski; Sygn. TP/AD III-173.

Wieluń. Maszynopis + druk; 32 cm x 23 cm; Kart 71; Język polski; Sygn. TP/AD III-174.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 78; Język polski; Sygn. TP/AD III-175.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 62; Język polski; Sygn. TP/AD III-176.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 24,5 cm; Kart 257; Język polski; Sygn. TP/AD III-177.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 25 cm; Kart 339; Język polski; Sygn. TP/AD III-178.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 88; Język polski; Sygn. TP/AD III-179.

Wieluń. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 36 cm x 25 cm; Kart 433; Język polski; Sygn. TP/AD III-180.

Wieluń. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 129; Język polski; Sygn. TP/AD III-181.

Wieluń. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 148; Język polski; Sygn. TP/AD III-182.

Wieruszów. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 223; Język polski; Sygn. TP/AD III-183.

Wręczyca. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 98; Język polski; Sygn. TP/AD III-184.

 

4. Odpisy prac historycznych

Edward Sobczak, Szkic historyczny. Miasto i ziemia wieluńska, 1954. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. TP/AD III-185.

Edward Sobczak, Szkic historyczny. Miasto i ziemia wieluńska, 1954. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 29; Język polski; Sygn. TP/AD III-186.

J.S. Janikowski, Z przeszłości Praszki i okolic, Łódź 1960. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 35; Język polski; Sygn. TP/AD III-187.

Józef Grygosiński, Wieś Łubnice z okolicą na tle dziejów Polski, 1938. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 42; Język polski; Sygn. TP/AD III-188.

Stanisław Tomczak, Monografia kościoła w Wielgomłynach, 1907. Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 14; Język polski; Sygn. TP/AD III-189.

Zbigniew Mroczkowski, Rozwój sieci parafialnej archidiakonatu uniejowskiego do XVI wieku, Łódź 1963 (praca magisterska). Maszynopis; 29,5 cm x 21 cm; Stron 38; Język polski; Sygn. TP/AD III-190.

 

IV. Duchowieństwo

Biogramy. Maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 51; Język polski; Sygn. TP/AD IV-1.

Biogramy. Rękopis + maszynopis; 40 cm x 26 cm; Kart 516; Język polski; Sygn. TP/AD IV-2.

Martyrologium duchowieństwa w okresie II wojny światowej. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 24 cm; Kart 40; Język polski; Sygn. TP/AD IV-3.

Martyrologium duchowieństwa w okresie II wojny światowej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 167; Język polski; Sygn. TP/AD IV-4.

Martyrologium duchowieństwa w okresie II wojny światowej. Rękopis + maszynopis; 31 cm x 26 cm; Kart 95; Język polski; Sygn. TP/AD IV-5.

Materiały do dziejów duchowieństwa. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AD IV-6.

Materiały do dziejów duchowieństwa. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 105; Język polski; Sygn. TP/AD IV-7.

Materiały do dziejów duchowieństwa. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24,5 cm; Kart 46; Język polski; Sygn. TP/AD IV-8.

Materiały do dziejów duchowieństwa. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 24,5 cm; Kart 157; Język polski; Sygn. TP/AD IV-9.

Materiały do dziejów duchowieństwa. Rękopis; 33 cm x 22 cm; Kart 20; Język polski; Sygn. TP/AD IV-10.

Materiały do dziejów ks. Józefa Michałowskiego. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 31 cm x 24 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AD IV-11.

Materiały do dziejów ks. Józefa Sojdy. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 28; Język polski; Sygn. TP/AD IV-12.

Odznaczenia księży. Maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 15; Język polski; Sygn. TP/AD IV-13.

Osiągnięcia naukowe księży. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23,5 cm; Kart 34; Język polski; Sygn. TP/AD IV-14.

Sylwetki wybitnych księży. Maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 53; Język polski; Sygn. TP/AD IV-15.

Wspomnienia duszpasterskie ks. Stanisława Kądziołki z parafii Pławno (1957 – 1974). Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 6; Język polski; Sygn. TP/AD IV-16.

 

V. Zakony

Materiały do dziejów OO. Pijarów w Wieluniu. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 13; Język polski; Sygn. TP/AD V-1.

Materiały do dziejów SS. Bernardynek i OO. Paulinów w Wieluniu. Maszynopis; 31 cm x 21 cm; Kart 35; Język polski; Sygn. TP/AD V-2.

Materiały do dziejów SS. Bernardynek w Wieluniu. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 35; Język polski; Sygn. TP/AD V-3.

Materiały do dziejów SS. Bernardynek w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 23 cm; Kart 144; Język polski; Sygn. TP/AD V-4.

 

VI. Kult religijny

Cuda wielgomłyńskie. Rękopis + maszynopis; 31 cm x 22 cm; Kart 14; Język polski; Sygn. TP/AD VI-1.

Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 33 cm x 24,5 cm; Kart 99; Język polski; Sygn. TP/AD VI-2.

Kościoły, kaplice i bractwa. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 25 cm; Kart 328; Język polski; Sygn. TP/AD VI-3.

Kult maryjny. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 24 cm; Kart 55; Język polski; Sygn. TP/AD VI-4.

Kult Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu. Rękopis + maszynopis; 37 cm x 24 cm; Kart 212; Język polski; Sygn. TP/AD VI-5.

Kult Matki Bożej Pocieszenia. Rękopis + maszynopis; 37 cm x 24 cm; Kart 212; Język polski; Sygn. TP/AD VI-6.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 51; Język polski; Sygn. TP/AD VI-7.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 65; Język polski; Sygn. TP/AD VI-8.

Kult św. Józefa. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 196; Język polski; Sygn. TP/AD VI-9.

Kult św. Otylii. Maszynopis; 30 cm x 22 cm; Kart 13; Język polski; Sygn. TP/AD VI-10.

Sanktuaria maryjne. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 204; Język polski; Sygn. TP/AD VI-11.

 

2. Dzieje innych diecezji (ID)

Archidiakonat wieluński. Maszynopis; 32,5 cm x 24 cm; Kart 148; Język polski; Sygn. TP/AID-1.

Archidiakonat wieluński. Maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 151; Język polski; Sygn. TP/AID-2.

Archidiakonat wieluński. Rękopis; 30 cm x 21 cm; Kart 16; Język polski; Sygn. TP/AID-3.

Archidiakonat wieluński. Rękopis; 31 cm x 23 cm; Kart 21; Język polski; Sygn. TP/AID-4.

Archidiakonaty: łęczycki łowicki. Rękopis; 31 cm x 22 cm; Kart 30; Język polski; Sygn. TP/AID-5.

Bractwa duchowne. Maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 57; Język polski; Sygn. TP/AID-6.

Dekanat lelowski. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 184; Język polski; Sygn. TP/AID-7.

Dekanaty: wieluński, brzeźnicki i krzepicki do XIX w. Rękopis; 33 cm x 23 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AID-8.

Kolegiata i kapituła rudzko-wieluńska. Maszynopis; 33 cm x 24 cm; Kart 227; Język polski; Sygn. TP/AID-9.

Kolegiaty. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 69; Język polski; Sygn. TP/AID-10.

Materiały do biografii duchownych. Rękopis + maszynopis; 37 cm x 25 cm; Kart 91; Język polski; Sygn. TP/AID-11.

Materiały do dziejów diecezji włocławskiej. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 333; Język polski; Sygn. TP/AID-12.

Materiały do dziejów duchowieństwa diecezji gnieźnieńskiej i kujawsko-kaliskiej. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 21 cm; Kart 146; Język polski; Sygn. TP/AID-13.

Miejscowość Grabów. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 7; Język polski; Sygn. TP/AID-14.

Monumenta Vladislaviensis - wypisy. Rękopis; 34 cm x 24 cm; Kart 160; Język polski; Sygn. TP/AID-15.

Parafia Chadecz. Maszynopis; 30 cm x 22 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AID-16.

Parafia Dobrzejowice. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 29; Język polski; Sygn. TP/AID-17.

Parafia Dobrzejowice. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 103; Język polski; Sygn. TP/AID-18.

Parafia Dobrzejowice. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 184; Język polski; Sygn. TP/AID-19.

Parafia Dobrzejowice. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 335; Język polski; Sygn. TP/AID-20.

Parafia Giżyce. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 37; Język polski; Sygn. TP/AID-21.

Parafia Laski koło Kępna. Rękopis + zdjęcia; 31 cm x 22 cm; Kart 57; Język polski; Sygn. TP/AID-22.

Parafia Morzysław. Maszynopis; 32,5 cm x 22 cm; Kart 24; Język polski; Sygn. TP/AID-23.

Parafia Postękalice. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 1; Język polski; Sygn. TP/AID-24.

Parafia Złoczew. Maszynopis + zdjęcia; 34 cm x 22 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AID-25.

Parafie Stróża i Chabielice. Rękopis; 32 cm x 23 cm; Kart 34; Język polski; Sygn. TP/AID-26.

Sieradz – klasztor i kościół dominikański. Maszynopis; 31,5 cm x 26 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AID-27.

Wizytacje kanoniczne z lat 1636 - 1811. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 104; Język polski; Sygn. TP/AID-28.

Wypisy z kopiarza wieluńskiego. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23 cm; Kart 186; Język polski; Sygn. TP/AID-29.

Wypisy z wizytacji dziekańskiej w oficjalacie wieluńskim 1759 r. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 16; Język polski; Sygn. TP/AID-30.

 

3. Dzieje kultu religijnego w Polsce (K)


Bractwo św. Józefa. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 23; Język polski; Sygn. TP/AK-1.

Kult Apostołów. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 24 cm; Kart 230; Język polski; Sygn. TP/AK-2.

Kult Bożego Ciała. Rękopis + maszynopis; 36 cm x 23 cm; Kart 119; Język polski; Sygn. TP/AK-3.

Kult Ducha Świętego. Rękopis + maszynopis + druk; 33 cm x 23 cm; Kart 113; Język polski; Sygn. TP/AK-4.

Kult Matki Boskiej Anielskiej i Matki Boskiej Dobrej Rady. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 23 cm; Kart 55; Język polski; Sygn. TP/AK-5.

Kult Matki Boskiej Bolesnej. Rękopis + maszynopis; 31 cm x 21 cm; Kart 32; Język polski; Sygn. TP/AK-6.

Kult Matki Boskiej Królowej Polski. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 28; Język polski; Sygn. TP/AK-7.

Kult Matki Boskiej Łaskawej. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 32,5 cm x 23 cm; Kart 23; Język polski; Sygn. TP/AK-8.

Kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 46; Język polski; Sygn. TP/AK-9.

Kult Matki Boskiej Pocieszenia. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21,5 cm; Kart 82; Język polski; Sygn. TP/AK-10.

Kult Matki Boskiej Pocieszenia. Rękopis; 32 cm x 22 cm; Kart 217; Język polski; Sygn. TP/AK-11.

Kult Matki Boskiej Szkaplerznej. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23,5 cm; Kart 30; Język polski; Sygn. TP/AK-12.

Kult Matki Bożej Loretańskiej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 24 cm; Kart 26; Język polski; Sygn. TP/AK-13.

Kult Matki Bożej Pocieszenia. Rękopis; 31 cm x 21 cm; Kart 14; Język polski; Sygn. TP/AK-14.

Kult Matki Bożej Różańcowej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 33; Język polski; Sygn. TP/AK-15.

Kult Matki Bożej Śnieżnej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 38; Język polski; Sygn. TP/AK-16.

Kult Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Rękopis + maszynopis; 30,5 cm x 22,5 cm; Kart 32; Język polski; Sygn. TP/AK-17.

Kult niektórych świętych. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 24 cm; Kart 232; Język polski; Sygn. TP/AK-18.

Kult niektórych świętych. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 24 cm; Kart 55; Język polski; Sygn. TP/AK-19.

Kult niektórych świętych. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 313; Język polski; Sygn. TP/AK-20.

Kult niektórych świętych. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 23 cm; Kart 86; Język polski; Sygn. TP/AK-21.

Kult Niepokalanego Serca Maryi. Rękopis + maszynopis; 30,5 cm x 22,5 cm; Kart 81; Język polski; Sygn. TP/AK-22.

Kult Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 51; Język polski; Sygn. TP/AK-23.

Kult Osób Boskich. Rękopis; 36,5 cm x 26 cm; Kart 27; Język polski; Sygn. TP/AK-24.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis + druk; 31,5 cm x 22,5 cm; Kart 391; Język polski; Sygn. TP/AK-25.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 22,5 cm; Kart 193; Język polski; Sygn. TP/AK-26.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 103; Język polski; Sygn. TP/AK-27.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 67; Język polski; Sygn. TP/AK-28.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 22 cm; Kart 124; Język polski; Sygn. TP/AK-29.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 23,5 cm; Kart 105; Język polski; Sygn. TP/AK-30.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 23 cm; Kart 520; Język polski; Sygn. TP/AK-31.

Kult św. Anny. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 25 cm; Kart 547; Język polski; Sygn. TP/AK-32.

Kult św. Antoniego. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 25; Język polski; Sygn. TP/AK-33.

Kult św. Barbary. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 68; Język polski; Sygn. TP/AK-34.

Kult św. Floriana. Rękopis + maszynopis; 31 cm x 23 cm; Kart 34; Język polski; Sygn. TP/AK-35.

Kult św. Jacka i św. Rocha. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AK-36.

Kult św. Jadwigi Śląskiej. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 25,5 cm; Kart 146; Język polski; Sygn. TP/AK-37.

Kult św. Jana Chrzciciela, św. Jana Kantego i św. Jana Nepomucena. Rękopis + maszynopis + druk; 32 cm x 22 cm; Kart 90; Język polski; Sygn. TP/AK-38.

Kult św. Józefa. Maszynopis; 31 cm x 22,5 cm; Kart 45; Język polski; Sygn. TP/AK-39.

Kult św. Józefa. Maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 27; Język polski; Sygn. TP/AK-40.

Kult św. Józefa. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 76; Język polski; Sygn. TP/AK-41.

Kult św. Józefa. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 25 cm; Kart 41; Język polski; Sygn. TP/AK-42.

Kult św. Józefa. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 132; Język polski; Sygn. TP/AK-43.

Kult św. Józefa. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 25 cm; Kart 347; Język polski; Sygn. TP/AK-44.

Kult św. Katarzyny. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 54; Język polski; Sygn. TP/AK-45.

Kult św. Kazimierza. Maszynopis; 31 cm x 22 cm; Kart 70; Język polski; Sygn. TP/AK-46.

Kult św. Klemensa. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 21 cm; Kart 63; Język polski; Sygn. TP/AK-47.

Kult św. Marii Magdaleny. Rękopis + maszynopis; 35,5 cm x 24 cm; Kart 266; Język polski; Sygn. TP/AK-48.

Kult Św. Michała Archanioła. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 22 cm; Kart 71; Język polski; Sygn. TP/AK-49.

Kult św. Mikołaja. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 29; Język polski; Sygn. TP/AK-50.

Kult św. Prokopa i św. Rocha. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 65; Język polski; Sygn. TP/AK-51.

Kult św. Sebastiana. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 105; Język polski; Sygn. TP/AK-52.

Kult św. Stanisława BM. Maszynopis; 32,5 cm x 23,5 cm; Kart 76; Język polski; Sygn. TP/AK-53.

Kult św. Stanisława BM. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 295; Język polski; Sygn. TP/AK-54.

Kult św. Stanisława BM. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 84; Język polski; Sygn. TP/AK-55.

Kult św. Stanisława BM. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 25 cm; Kart 436; Język polski; Sygn. TP/AK-56.

Kult św. Stanisława Kostki. Rękopis + maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 58; Język polski; Sygn. TP/AK-57.

Kult św. Stefana i św. Szczepana. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 25 cm; Kart 14; Język polski; Sygn. TP/AK-58.

Kult św. Szymona i św. Judy Tadeusza. Maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 45; Język polski; Sygn. TP/AK-59.

Kult św. Tekli. Rękopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Kart 10; Język polski; Sygn. TP/AK-60.

Kult św. Urszuli. Rękopis + maszynopis; 31 cm x 22 cm; Kart 41; Język polski; Sygn. TP/AK-61.

Kult św. Walentego. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 601; Język polski; Sygn. TP/AK-62.

Kult św. Władysława. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 22,5 cm; Kart 68; Język polski; Sygn. TP/AK-63.

Kult św. Wojciecha. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 25 cm; Kart 56; Język polski; Sygn. TP/AK-64.

Kult św. Zygmunta. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 25 cm; Kart 9; Język polski; Sygn. TP/AK-65.

Kult Świętej Rodziny. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 40; Język polski; Sygn. TP/AK-66.

Kult świętych niewiast. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 94; Język polski; Sygn. TP/AK-67.

Kult Trójcy Świętej. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 22,5 cm; Kart 49; Język polski; Sygn. TP/AK-68.

Kult Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rękopis + maszynopis; 35 cm x 24 cm; Kart 127; Język polski; Sygn. TP/AK-69.

Kult Wszystkich Świętych. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 77; Język polski; Sygn. TP/AK-70.

Matka Boska w ikonografii. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 34 cm x 25 cm; Kart 180; Język polski; Sygn. TP/AK-71.

Sanktuaria maryjne. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 230; Język polski; Sygn. TP/AK-72.

Tytuły kościołów i kaplic. Rękopis + maszynopis + zdjęcia; 37 cm x 24 cm; Kart 141; Język polski; Sygn. TP/AK-73.

Tytuły kościołów i kaplic. Rękopis + maszynopis; 33 cm x 23 cm; Kart 214; Język polski; Sygn. TP/AK-74.

Tytuły kościołów i odpusty Matki Boskiej Pocieszenia. Maszynopis; 30,5 cm x 21,5 cm; Kart 2; Język polski; Sygn. TP/AK-75.

 

4. Dzieje Polski w średniowieczu (P)

a. Ziemia dobrzyńska

Chronologiczny wykaz miejscowości ziemi dobrzyńskiej. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 16; Język polski; Sygn. TP/AP-1.

Materiały do dziejów ziemi dobrzyńskiej. Maszynopis; 30 cm x 21 cm; Kart 182; Język polski; Sygn. TP/AP-2.

Materiały do dziejów ziemi dobrzyńskiej. Maszynopis; 37 cm x 26 cm; Kart 473; Język polski; Sygn. TP/AP-3.

Materiały do dziejów ziemi dobrzyńskiej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 153; Język polski; Sygn. TP/AP-4.

Materiały kartograficzne. Rękopis + Mapy; 34 cm x 24,5 cm; Kart 14; Język polski; Sygn. TP/AP-5.

Ziemia dobrzyńska. Maszynopis; 33,5 cm x 24 cm; Kart 110; Język polski; Sygn. TP/AP-6.

 

b. Ziemia rudzko-wieluńska


Materiały do dziejów kasztelanii rudzkiej i wieluńskiej. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 23 cm; Kart 136; Język polski; Sygn. TP/AP-7.

Materiały do dziejów ziemi rudzkiej i wieluńskiej. Maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 196; Język polski; Sygn. TP/AP-8.

Materiały do dziejów ziemi rudzkiej i wieluńskiej. Rękopis + maszynopis + druk; 34 cm x 23 cm; Kart 230; Język polski; Sygn. TP/AP-9.

Materiały do dziejów ziemi rudzkiej. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 188; Język polski; Sygn. TP/AP-10.

Materiały do dziejów ziemi rudzkiej. Rękopis + maszynopis; 33,5 cm x 24 cm; Kart 30; Język polski; Sygn. TP/AP-11.

Z przeszłości ziemi rudzkiej. Maszynopis; 30 cm x 21,5 cm; Kart 21; Język polski; Sygn. TP/AP-12.

Ziemia rudzka do końca XIV w. Rękopis + maszynopis; 29,5 cm x 22 cm; Kart 55; Język polski; Sygn. TP/AP-13.


B. Materiały z innej działalności twórcy zespołu


Wota sędziowskie z lat 1951 – 1967. Rękopis + maszynopis; 31,5 cm x 25 cm; Kart 182; Język polski; Sygn. TP/B-1.

 

C. Korespondencja

Przychodząca – karty pocztowe [1946 – 1971]. Rękopis; 24 cm x 17 cm; Kart 43; Język polski; Sygn. TP/C-1.

Przychodząca [1951 – 1957]. Rękopis; 32 cm x 26 cm; Kart 61; Język polski; Sygn. TP/C-2.

Przychodząca - rodzinna [1964 – 1973]. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22,5 cm; Kart 321; Język polski; Sygn. TP/C-3.

Przychodząca [1969 – 1975]. Maszynopis; 32,5 cm x 23,5 cm; Kart 24; Język polski; Sygn. TP/C-4.

Przychodząca [1977 – 1978]. Rękopis + maszynopis; 34 cm x 24 cm; Kart 45; Język polski; Sygn. TP/C-5.

Przychodząca [1978]. Rękopis; 16 cm x 11 cm; Kart 7; Język polski; Sygn. TP/C-6.

Przychodząca i wychodząca [1946 – 1970]. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 104; Język polski; Sygn. TP/C-7.

Przychodząca i wychodząca - Łódź [1948 – 1959]. Rękopis + maszynopis; 30,5 cm x 22,5 cm; Kart 60; Język polski; Sygn. TP/C-8.

Przychodząca i wychodząca [1951 – 1978]. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23,5 cm; Kart 159; Język polski; Sygn. TP/C-9.

Przychodząca i wychodząca [1952 – 1980]. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 22,5 cm; Kart 246; Język polski; Sygn. TP/C-10.

Przychodząca i wychodząca [1954 – 1969]. Rękopis + maszynopis; 30.5 cm x 22 cm; Kart 109; Język polski; Sygn. TP/C-11.

Przychodząca i wychodząca [1955 – 1958]. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 23 cm; Kart 8; Język polski; Sygn. TP/C-12.

Przychodząca i wychodząca - KUL [1955 – 1969]. Rękopis + maszynopis; 34,5 cm x 23,5 cm; Kart 57; Język polski; Sygn. TP/C-13.

Przychodząca i wychodząca – Św. Anna koło Przyrowa [1955 – 1974]. Rękopis + maszynopis; 32,5 cm x 22,5 cm; Kart 51; Język polski; Sygn. TP/C-14.

Przychodząca i wychodząca [1955 – 1980]. Rękopis + maszynopis + druk + zdjęcia; 32,5 cm x 22 cm; Kart 320; Język polski; Sygn. TP/C-15.

Przychodząca i wychodząca - Wieluń [1966 – 1971]. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 22 cm; Kart 50; Język polski; Sygn. TP/C-16.

Przychodząca i wychodząca [1971]. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 24 cm; Kart 13; Język polski; Sygn. TP/C-17.

Przychodząca i wychodząca [1976 – 1977]. Rękopis + maszynopis; 32 cm x 23 cm; Kart 12; Język polski; Sygn. TP/C-18.


© 2012-2018 - Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewiczaa w Częstochowie